Szolgáltatások

Alapszolgáltatások

 • Elektronikus ügyintézés, ügyfélkapu
 • Szkennelés, nyomtatás
 • Fénymásolás
 • Folyóiratok kölcsönzése

Könyvtári szolgáltatások

 • Klasszikus és kortárs irodalom, és ismeretterjesztő irodalom kölcsönzése
 • Kurrens folyóiratok olvasása Lista
 • Könyvtárközi kölcsönzés
 • Irodalomkutatás
 • Helyben használat
 • Kaba város helyismereti dokumentumai

Programszervezés

 • Első alkalom a könyvtárban – használó képzés óvodásoknak
 • Rendezvények, előadások
 • Kiállítások
 • Számítógépes tanfolyam

Szolgáltatásaink segítséggel élőknek

 • Akadálymentes bejutás és közlekedés a könyvtárban
 • Látássérülteknek JAWS Demo felolvasó programmal ellátott internetes számítógép
 • Látássérülteknek nagyítógép helyben olvasásához
 • Hangoskönyvek, öregbetűs könyvek kölcsönzése

 • Könyvtárlátogatás: Egyéni és csoportos látogatások, könyvtárhasználati bemutatók, foglalkozások, látogatás a hírlapolvasóban, a kiválasztó-térben;
 • A könyvtár részlegeiben könyvek, periodikák helyben használata,
 • Állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata,
 •  Információ a könyvtár és könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
 • Az intézmény nyilvános rendezvényeinek látogatása

Számítógépes tanfolyam idősek részére

30 órás kezdő tanfolyam (tanfolyam indítása folyamatosan létszám függvényében)

Plakát megtekintéséhez kattintson ide.

 

Intézte már hivatalos ügyeit sorban állás nélkül?
„Átlépett" már az Ügyfélkapun?


Ingyenesen igénybe vehető

 •     eTanácsadás
 •     hozzáférés az e-Kormányzati szolgáltatásokhoz
 •     könyvtári katalógus használata
 •     könyvtári szolgáltatások bemutatása
 •     NAVA filmarchívum használata
 •     felolvasógép, nagyítógép használata

Térítéses

 • Fénymásolás
 • Szkennelés
 • Nyomtatás
 • Spirálozás

Irodai szolgáltatási díjaink

Fénymásolás A/4-es méretben 1 oldal/1 lap 40.- Ft
    2 oldal/1 lap 50.- Ft
  A/3-as méretben 1 oldal/1 lap 80.- Ft
    2 oldal/1 lap 100.- Ft
Nyomtatás A/4-es fekete-fehér 1 oldal/1 lap 40.- Ft
    2 oldal/1 lap 60.- Ft
  A/3-as méretben 1 oldal/1 lap 80.- Ft
    2 oldal/1 lap 100.- Ft
Szkennelés   40.- Ft / oldal
Színes nyomtatás A/4-es méretben 120.- Ft/ oldal
Laminálás A/4-es méretben 100.- Ft/ oldal
Spirálozás Kicsi 300.-Ft
  Nagy 400.-Ft

Közösségi szolgálat

Mácsai Sándor Művelődési Ház és Városi Könyvtár mint fogadó intézmény lehetőséget biztosít a tanulóknak az Iskolai Közösségi Szolgálatra.

A küldő iskolákkal a Művelődési Ház egy együttműködési megállapodást köt az Iskolai Közösségi Szolgálat közös lebonyolításáról.

A közösségi szolgálat alapvetően pedagógiai célokat szolgál:
A diákok

 • képesek legyenek kezelni új kihívásokat és szerepeket,
 • értsék, hogy különféle közösségek tagjaként felelősséggel tartoznak egymásért és a környezetükért,
 • képesek legyenek aktívan és konstruktívan részt venni tartós együttműködésen alapuló projektekben, kezdeményezésekben, valamint különféle tevékenységi formákban, beleértve az intellektuális, kreatív, érzelmi és fizikai tapasztalatokat is,
 • reflektív gondolkodókká váljanak, akik tisztában vannak erősségeikkel és korlátaikkal, akik képesek reális célokat kitűzni, és stratégiákat kidolgozni személyes fejlődésük érdekében,
 • gyakorolják az alkalmazkodást egy új, általuk ismeretlen közeghez, valamint az együttműködést az intézmény munkatársaival és más iskolák diákjaival egyaránt.
 • A diák iskolai közösségi szolgálat során szerzett jó tapasztalatai megteremthetik a lehetőségét annak, hogy akár közvetlenül az 50 órás kötelező szolgálat után, vagy később, az ifjú-, felnőttkori életében, belső motivációjától vezérelve, szabadon önkéntes tevékenységekhez kapcsolódjék.

Intézményünk a következő Intézményekkel állnak kapcsolatban:

Nava pont

Intézményünk 2021 óta NAVA pontként működik. Ezzel lehetővé vált, hogy a nemzeti kulturális örökség szerves részét képező audiovizuális műsorszámokhoz olvasóink is hozzáférjenek.

Mi a NAVA?

A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum. 2006 óta digitálisan rögzíti, feldolgozza és online hozzáférhetővé teszi a magyarországi közszolgálati csatornák és a legnagyobb lefedettségű kereskedelmi televíziók magyar gyártású műsorait törvényi szabályozás keretében. Európában szinte egyedülálló gyűjteményei oktatási és kutatási célból, dedikált hálózaton keresztül könyvtári szolgáltatás keretein belül érhetők el nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakban, iskolai oktatás célját szolgáló intézményekben, muzeális intézményekben, levéltárakban, valamint kép-és hangarchívumokban.

A NAVA gyűjteménye

A Nemzeti Audiovizuális Archívum teljességre törekvően archiválja a magyar gyártású vagy magyar vonatkozású műsorokat. Célja a magyar társadalom, történelem, politika, kultúra, szórakozás televízióban és rádióban megjelenő reprezentációjának megőrzése, feldolgozása, kutathatóvá tétele. A NAVA kiemelt külön feladatként fokozatosan befogadja a Magyar Televízió történelmi és kulturális kordokumentumokat őrző archívumának anyagait és azokat szabadon kutathatóvá teszi.

A NAVA-pontok

Az archívum anyagaihoz külső elérési pontokról is hozzá lehet férni. Ezek az ún. NAVA-pontok. Az archívum adatbázisa szabadon kereshető, a benne található műsorok teljes terjedelmükben pedig a NAVA-pontokon tekinthetők meg. A NAVA szolgáltatásainak igénybevétele beiratkozott olvasóinknak ingyenes.

Újdonságok a NAVA-ban

A Nemzeti Audiovizuális Archívum létrehozta Tematikus Gyűjteményi oldalát, amely a nava.hu/tematikus/ oldalon érhető el. Értékes tartalmak kínálata, könnyen elérhető formában - ez a célja a NAVA televíziós kollekciójából szemezgetett, fontos kulturális és emberi értékeket, illetve aktuális eseményeket közvetítő műsorok tematikus gyűjteményekké való rendezésének.

Forrás: www.nava.hu


Túl kicsi a készüléke felbontása!