Könyvtárhasználati szabályzat

1. Általános szabályok

 A könyvtár látogatása - valamennyi könyvtárhasználó érdekében - csak megfelelő öltözékben és az alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges. Zavaróan hiányos öltözék, piszkos és bűzös megjelenés esetében a könyvtár személyzete fel kérheti az érintett látogatót a könyvtárból való távozásra. Állományvédelmi szempontból a ruhatár használata kötelező és díjtalan. A ruhákban, táskákban hagyott értékekért a könyvtár felelősséget nem vállal.

    Az olvasó terekben étkezni, mobiltelefont használni tilos.
    Dohányozni a könyvtár bejáratától 5 méter távolságra lehet
    A dokumentumok és használati tárgyak épségét meg kell óvni.
    A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások ideiglenesen megvonhatók.
    A látogatók panaszaikkal, javaslataikkal megkereshetik az intézmény könyvtáros dolgozóit.
    Köszönettel vesszük az adományokat és Pártoló tagságot.
    A pártoló tagok igényeit a dokumentumok beszerzésénél - lehetőségeinkhez mérten - figyelembe vesszük.

2. A könyvtárhasználat feltételei

A könyvtárhasználók a könyvtár szolgáltatásait térítésmentesen illetve beiratkozáshoz kötötten vehetik igénybe. A szolgáltatások körét a könyvtár köteles jól látható helyen mindenki számára közzé tenni.

    Beiratkozáskor az olvasónak igazolnia kell magát.
    Kötelezően közlendő adatok: Név; születési idő; lakcím. A 16 éven aluliak esetében a jótálló adatait a statisztikai nyilvántartás számára a könyvtár kéri a foglakozás megnevezését.
    A könyvtár a személyi adatokat kizárólag a nyilvántartás számára használhatja, illetéktelen személyeknek vagy szerveknek nem adhatja át.
     Az olvasó bármikor betekinthet az öt érintő nyilvántartásba, tartozásáról listát kérhet, díjtalanul.
    Ha az olvasó tagságát megszünteti - és nincs tartozása, vagy díjhátraléka a könyvtár felé - adatait töröljük a nyilvántartásból.
    A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó, a változás átvezetése a könyvtár kötelessége.

 A kölcsönzés határideje 21 nap. A könyvtáros a kölcsönzési határidőt többször meghosszabbíthatja.

3. Eljárás vissza nem hozott dokumentumok esetén

    Ha az olvasó a kölcsönzési határidőt nem tatja be, késedelmi díjat köteles fizetni. Első felszólításkor: 150 Ft; második felszólítás: 300 Ft; harmadik felszólítás: 500 Ft.
    Ha az olvasó a könyvet elveszíti vagy megrongálja köteles annak a műnek egy másik példányát a könyvtárnak beadni. Ha az olvasó az elveszett vagy megrongált könyvet nem pótolja, úgy azt ki kell fizetni. A könyvtár kártérítés ként a dokumentumok gyűjteményi értékét kér, amely nem azonos a beszerzési árral, annak az többszöröse.
    A jelenleg érvényben lévő szabályok a következők:
    1980 előtt beszerzett dokumentumok esetén a beszerzési ár 20-szorosa;
    1988-1995-ig beszerzett dokumentumok esetén a beszerzési ár 10-szerese;
    1995 után beszerzett dokumentumok esetén a beszerzési ár 5-szöröse;

4. Térítésmentes szolgáltatások

    Egyéni és csoportos látogatások, könyvtárhasználati bemutatók, foglalkozások.
    Hírlapolvasó használata
    A könyvtár gyűjtőköréről és szolgáltatásairól, más könyvtárak állományáról, szolgáltatásairól, a könyvtári rendszerről, együttműködési területekről adott információk.
    A könyvtárközi kölcsönzés. A könyvtárállományából hiányzó dokumentumok elsősorban szakirodalmi művek - kölcsönözhetők más könyvtáraktól. Csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe.
    Hosszabbítás. (Csak beiratkozott olvasó esetében értendő.) Lehetőség van a kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül több alkalommal, személyesen, telefonon vagy e-mail-en keresztül.

5. Térítéshez kötött szolgáltatások

    Beiratkozáshoz kötött a könyvtári dokumentumok kölcsönzése, továbbá a számítógépes adatbázisok, az Internet, e-mail használata.
    A regisztrációs díjak: Ingyenes a könyvtárhasználat.
    A könyvtárban lehetőség van fénymásolásra, nyomtatásra.
        Díjai:

Fénymásolás: A/4 egyoldalas: 40,- Ft 2 oldalas: 50,- Ft
                     A/3 egyoldalas: 60, - Ft 2 oldalas: 80,- Ft

Nyomtatás:    A/4 egyoldalas 40.- Ft 2 oldalas  60.- Ft      

6. Kölcsönzés:

A könyvtár gyűjteményének legnagyobb részét kölcsön adja. Csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó jogosult a kölcsönzésre és a könyvtár egyéb szolgáltatásaira. Kölcsönözni csak a tartozások rendezése után lehetséges.

Könyvtárközi kölcsönzés:

A könyvtár minden beiratkozott olvasója igénybe veheti, ha vállalja, hogy betartja a könyvtárközi kölcsönzés szabályait. A gyűjteményünkből hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtáraktól szerezzük be az Országos Dokumentumellátó Rendszer keretein belül, a kölcsönadó könyvtár feltételeihez igazodva. Az eredeti mű kölcsönzésének postaköltségeit, és a másolatszolgáltatás költségeit a felhasználó fizeti.

Kaba, 2022. július 15.

Túl kicsi a készüléke felbontása!