Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat

2021-ben a Gonda Ferenc Városi Könyvtár és Mácsai Sándor Művelődési Ház egyesült.
Továbbiakban Mácsai Sándor Művelődési Ház és Városi Könyvtár működik tovább, mint nyilvános könyvtár alapfeladatának tekinti a könyvtári
dokumentumok és információs szolgáltatások korszerű közvetítését Kaba lakosainak, a tudásalapú társadalom alapintézménye, az információs
esélyegyenlőség és demokrácia helye.

Fő feladatunknak tekintjük, hogy

  • Szellemi otthont nyújtsunk az élethosszig tanuláshoz,
  • Gyűjteményünk és szolgáltatásink révén biztosítjuk a hozzáférést minden olyan információhoz, alkotáshoz, amely tudást, szellemi élményt eredményez,
  • Részt veszünk a fiatalok, gyerekek kultúrájának gazdagításában a családokkal, pedagógusokkal közösen;
  • Hozzájárulunk a város lakóinak kulturált szabadidő eltöltéséhez,
  • Helyismereti gyűjteményünk révén megőrízzük és terjesztjük a település kulturális értékeit, írásos hagyományait,
  • A könyvtárhasználók mindenkori igényeinek megfelelő szolgáltatások elérésére törekszünk,
  • Eszközeinek felhasználásával biztosítjuk a technika új vívmányainak elérhetőségét, segítjük ezen eszközök segítségével való tájékozódást,
  • Segítjük a közéletben való részvételhez a szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás megismerését,
  • A könyvtárosok szakmai fejlődésével segítjük a szolgáltatások minőségének a javítását
  • Hozzájárulunk a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez
Túl kicsi a készüléke felbontása!