Könyvtárhasználati szabályzat

1. Általános szabályok

 A könyvtár látogatása - valamennyi könyvtárhasználó érdekében - csak megfelelő öltözékben és az alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges. Zavaróan hiányos öltözék, piszkos és bűzös megjelenés esetében a könyvtár személyzete fel kérheti az érintett látogatót a könyvtárból való távozásra. Állományvédelmi szempontból a ruhatár használata kötelező és díjtalan. A ruhákban, táskákban hagyott értékekért a könyvtár felelősséget nem vállal.

 • Az olvasó terekben étkezni, mobiltelefont használni tilos.
 • Dohányozni a könyvtár bejáratától 5 méter távolságra lehet
 • A dokumentumok és használati tárgyak épségét meg kell óvni.
 • A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások ideiglenesen megvonhatók.
 • A látogatók panaszaikkal, javaslataikkal megkereshetik az intézmény könyvtáros dolgozóit.
 • Köszönettel vesszük az adományokat és Pártoló tagságot.
 • A pártoló tagok igényeit a dokumentumok beszerzésénél - lehetőségeinkhez mérten - figyelembe vesszük.

2. A könyvtárhasználat feltételei

A könyvtárhasználók a könyvtár szolgáltatásait térítésmentesen illetve beiratkozáshoz kötötten vehetik igénybe. A szolgáltatások körét a könyvtár köteles jól látható helyen mindenki számára közzé tenni.

 • Beiratkozáskor az olvasónak igazolnia kell magát.
 • Kötelezően közlendő adatok: Név; születési idő; lakcím. A 16 éven aluliak esetében a jótálló adatait a statisztikai nyilvántartás számára a könyvtár kéri a foglakozás megnevezését.
 • A könyvtár a személyi adatokat kizárólag a nyilvántartás számára használhatja, illetéktelen személyeknek vagy szerveknek nem adhatja át.
 •  Az olvasó bármikor betekinthet az öt érintő nyilvántartásba, tartozásáról listát kérhet, díjtalanul.
 • Ha az olvasó tagságát megszünteti - és nincs tartozása, vagy díjhátraléka a könyvtár felé - adatait töröljük a nyilvántartásból.
 • A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó, a változás átvezetése a könyvtár kötelessége.

 A kölcsönzés határideje 21 nap. A könyvtáros a kölcsönzési határidőt többször meghosszabbíthatja.

3. Eljárás vissza nem hozott dokumentumok esetén

 • Ha az olvasó a kölcsönzési határidőt nem tatja be, késedelmi díjat köteles fizetni. Első felszólításkor: 150 Ft; második felszólítás: 300 Ft; harmadik felszólítás: 500 Ft.
 • Ha az olvasó a könyvet elveszíti vagy megrongálja köteles annak a műnek egy másik példányát a könyvtárnak beadni. Ha az olvasó az elveszett vagy megrongált könyvet nem pótolja, úgy azt ki kell fizetni. A könyvtár kártérítés ként a dokumentumok gyűjteményi értékét kér, amely nem azonos a beszerzési árral, annak az többszöröse.
 • A jelenleg érvényben lévő szabályok a következők:
 • 1980 előtt beszerzett dokumentumok esetén a beszerzési ár 20-szorosa;
 • 1988-1995-ig beszerzett dokumentumok esetén a beszerzési ár 10-szerese;
 • 1995 után beszerzett dokumentumok esetén a beszerzési ár 5-szöröse;

4. Térítésmentes szolgáltatások

 • Egyéni és csoportos látogatások, könyvtárhasználati bemutatók, foglalkozások.
 • Hírlapolvasó használata
 • A könyvtár gyűjtőköréről és szolgáltatásairól, más könyvtárak állományáról, szolgáltatásairól, a könyvtári rendszerről, együttműködési területekről adott információk.
 • A könyvtárközi kölcsönzés. A könyvtárállományából hiányzó dokumentumok elsősorban szakirodalmi művek - kölcsönözhetők más könyvtáraktól. Csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe.
 • Hosszabbítás. (Csak beiratkozott olvasó esetében értendő.) Lehetőség van a kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül több alkalommal, személyesen, telefonon vagy e-mail-en keresztül.

5. Térítéshez kötött szolgáltatások

 • Beiratkozáshoz kötött a könyvtári dokumentumok kölcsönzése, továbbá a számítógépes adatbázisok, az Internet, e-mail használata.
 • A regisztrációs díjak: Ingyenes a könyvtárhasználat.
 • A könyvtárban lehetőség van fénymásolásra.
  • Díjai: A/4 egyoldalas: 30,- Ft 2 oldalas: 50,- Ft
  • A/3 egyoldalas: 60, - Ft 2 oldalas: 80,- Ft

6. Kölcsönzés:

A könyvtár gyűjteményének legnagyobb részét kölcsön adja. Csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó jogosult a kölcsönzésre és a könyvtár egyéb szolgáltatásaira. Kölcsönözni csak a tartozások rendezése után lehetséges.

Könyvtárközi kölcsönzés:

A könyvtár minden beiratkozott olvasója igénybe veheti, ha vállalja, hogy betartja a könyvtárközi kölcsönzés szabályait. A gyűjteményünkből hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtáraktól szerezzük be az Országos Dokumentumellátó Rendszer keretein belül, a kölcsönadó könyvtár feltételeihez igazodva. Az eredeti mű kölcsönzésének postaköltségeit, és a másolatszolgáltatás költségeit a felhasználó fizeti.

Kaba, 2022. július 15.

Túl kicsi a készüléke felbontása!