Általános gyűjtemény

Annak érdekében, hogy minél jobban találkozzanak az olvasóink információs igényei a könyvtár beszerzéseivel, a lehetőségeinkhez képest igyekszünk minél teljesebb és széleskörű gyűjtést folytatni.

Szépirodalom

A szépirodalmi művek a tartalmas kikapcsolódás, élményszerzés, szórakozás mellett az általános, középiskolai és felsőoktatási tanulást, ismeretszerzést is szolgálják. A gyűjtőkörbe a magyar és a világirodalom klasszikusai, mérvadó mai alkotók művei, új stílusokat, formákat képviselő alkotások, bestsellerek, lektűrök, népköltészeti alkotások tartoznak.

  • Kritikai kiadások: csak a magyar irodalom klasszikusainak alkotásaiból
  • Életmű sorozatok: csak azokat a műveket, amelyek a gyűjtőkör részei, figyelembe véve az adott mű már meglévő példányszámait
  • Antológiák, évkönyvek, gyűjteményes munkák:      
    az egyes nemzetekhez, népcsoportokhoz (különös tekintettel a kisebb nemzetek, népcsoportok irodalmára), nyelvterületekhez, stílusokhoz, alkotói csoportokhoz, irodalomtörténeti korszakokhoz, ünnepekhez, témákhoz, egy-egy időszakhoz kötődő művek.
  • Kötelező olvasmányok: a helyi általános és középiskolák által kijelölt művek
  • Képregény, manga: csak a műfaj klasszikusainak számító, mérvadó mai alkotások
  • Kizárva: nyelvileg igénytelen, pornográf, durván brutális, szadista, erősen „kísérleti” jellegű, erősen szélsőséges nézeteket tükröző mű

Ismeretterjesztő és szakirodalom

Az ismeretterjesztő és szakirodalom célja a tájékozódás, az „élethosszig tartó tanulás”, a korszerű ismeretek, információk megszerzésének segítése, a szabadidő eltöltéséhez, kikapcsolódáshoz kapcsolódó irodalom (utazás, hobbi stb.) biztosítása . A tanulást segítő irodalom a középiskolás és a felsőfokú képzésben résztvevők igényeit szolgálja, illetve ezekhez a tudásszintekhez igazodik.         
Kizárva: erősen hipotetikus művek, erősen szélsőséges nézeteket tükröző mű